eFORMULARZE > Przechowywanie


Zgłaszający żądanie
Podaj adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia żądania.

Dane Adresowe

Zgłaszam żądanie przechowywania po upływie terminu odbioru:

Żądanie będzie obowiązywało następnego dnia, licząc od dnia przyjęcia żądania.

Za przechowywanie po upływie terminu odbioru przesyłek pocztowych lub przekazów pocztowych uiszczę opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

Okres przechowywania:
1) przesyłek rejestrowanych i listowych nierejestrowanych awizowanych wynosi maksymalnie 14 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminie odbioru,
2) przekazów pocztowych wynosi maksymalnie 7 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu odbioru.

Przechowywanie nie obejmuje:
1) pism w postępowaniu: karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, administracyjnym, podatkowym oraz pisma w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
2) przesyłek z zawartością pszczół i piskląt ptactwa domowego, próbek z mlekiem,
3) PACZEK24, PACZEK48,
4) Paczek+,
5) Pocztex.

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – w celu realizacji żądania, na podstawie § 37 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych dotyczących realizacji usług z zastrzeżeniem żądania.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania żądania oraz przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych dotyczących realizacji usług z zastrzeżeniem żądania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji żądania.
Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl
Informacje dotyczące praw, przysługującym osobom, których dane osobowe dotyczą, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podwykonawcę (usługi chmurowe) na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

 


captcha

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij